אודות

"גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה" (תהילים)

תיכון דרור המתחדש הינו תיכון ממלכתי דתי שש שנתי (ז'-י"ב) הפועל בירושלים ברוח החינוך הדמוקרטי.

תיכון דרור הוא תיכון פלורליסטי שוויוני לבנות ולבנים המבקש לקדם ערכים של צדק חברתי, שוויון מגדרי וזהות יהודית, המאפשר לקשת של זהויות על הקשת הדתית הן בקרב התלמידות והתלמידים והן בקרב אנשי ונשות הצוות לקחת בו חלק.

לתיכון דרור מגיעות ומגיעים תלמידות ותלמידים מכל רחבי העיר ומחוצה לה, המעוניינות ומעוניינים בחינוך יהודי, פלורליסטי, במצוינות לימודית ופיתוח אישי בתחומים השונים.

הערכים היהודיים החברתיים הינם מרכזיים בחיי היום יום של הלומדות והלומדים בתיכון דרור בו פועלות תכניות ייחודיות המבקשות להפגיש את התלמידות והתלמידים עם מגוון תחומים ודמויות, תוך עשייה ולימוד משמעותי.

התלמידות והתלמידים נדרשים לפעולה והאקטיביזם החברתי הינו ערך מוביל בבית הספר. כל אלו מהותיים בעיצוב הזהות והמנהיגות בקרב הבוגרות והבוגרים של תיכון דרור. עיצוב הזהות יעשה בדרכים מגוונות ויצירתיות באופן פורמלי ובאופן שאינו פורמלי, כחלק מתכנית הלימודים ומתוך בחירה מרבית.

בתיכון דרור פדגוגיה חדשנית. הלמידה מתוקשבת ונעשית באמצעות טאבלטים. אנשי ונשות הצוות, התלמידות והתלמידים רוכשים כלים וטכנולוגיות המותאמות למאה ה 21.

צוות בית הספר מונה כ- 45 אנשי ונשות צוות, מחנכות ומחנכים, מורות ומורים מקצועיים, אנשי ונשות מנהלה המחויבים לתלמידות והתלמידים ולמקום. בצוות תיכון דרור מגוון של מורות ומורים מכל הקשת הדתית, החברתית והפוליטית. אנו רואים במגוון ערך משמעותי ומבקשים לקדמו בתוך קהילת בית הספר ומחוצה לה.

תיכון דרור זכה באות לקידום הישגים לימודיים לשנת תשע"ו.

DSC_3332
DSC_3144(1)
הרכב-מוזיקלי
DSC_2975[1]
IMG-20171204-WA0024.jpgnw