חינוך מגדרי

חינוך מגדרי

לימודי המגדר בתיכון דרור מתחלקים לקורס המועבר לכל התלמידים/ות של בית הספר במהלך שנות לימודיהם והאקלים החינוכי הסובב את התלמידים/ות. הקורס מסב את תשומת ליבם של התלמידים/ות למסרים הסמויים והגלויים של החברה, המושתתים על ההנחה שגברים ונשים שונים ועל כן יש להם/ן תפקידים שונים.


הוא חושף את התלמידים/ות לתיאוריות המגדריות השונות הקיימות כיום ובעבר ומבקש לבחון את התיאוריות בחברה הסובבת אותם/ן. מטרת הקורס לחדד את העין הביקורתית של התלמיד/ה ולאפשר להם/ן לפתח את דעותיהם/ן האישיות בנושא. האקלים החינוכי של בית הספר דוגל בהתייחסות שוויונית לבנים ולבנות בכל תכניות הלימודים, הפעילות החיצוניות והצוות של בית הספר. הזדמנות שווה ניתנת לכולם/ן ושפה ודיבור שוויונית מוטמעת בכל העשייה הבית ספרית.

 
48