מעגלים

מעגלים

מעורבות חברתית היא חלק מליבת בית הספר. התלמידות והתלמידים יוצאים להתנדבויות ומעורבים בקהילה בכל השכבות. המעורבות מתקיימת הן בתוך קהילת בית הספר והן בקהילת השכונה. כל תלמיד ותלמידה יכול/ה לבחור את תחום המעורבות שלו/ה לפי תחומי חוזק והעניין של כל אחד ואחת מהם.


תלמידי דרור מעורבים בקהילה בפרויקטים שונים כגון: החברים של ג׳וחה, חפירות ארכאולוגיות, עזרה לארגוני סיוע, עזרה לנזקקים סח״י, התנדבות בעמותת אבוקת אור, בניית סוכות בשכונה, התנדבות באריזת מארזים לעמותת נטילת לולב וחונכויות בתוך בית הספר עם תלמידי השכבות הצעירות ומחוץ לבית הספר. כמו כן, רבים מתלמידי ותלמידות בית הספר מדריכים בתנועות נוער שונות.

 
מעגלים