נאות למידה

"נאות למידה" – מסייעים לתלמידים להצליח

תכנית "נאות למידה" הוקמה בשיתוף פעולה בין משפחתו של נאות ז"ל לבין האגודה לקידום החינוך בירושלים לזכר בוגר בית הספר נאות ויצמן ז"ל. התכנית היא מודל חינוכי מקיף שנועד לסייע לתלמידים בכיתות ז' עד י"ב, להוריהם ולצוותים החינוכיים בבתי הספר בהתמודדות עם קשיי למידה. התכנית מבנה סביבה לימודית שבה כל הגורמים הללו עובדים בשיתוף פעולה וביעילות, במטרה לשפר את הישגיהם הלימודיים ולחזק את חוסנם הרגשי של בני נוער המתמודדים עם קשיי למידה.מטרות תכנית "נאות למידה"✓ לקדם את ההצלחות בלימודים ואת החוסן הרגשי של תלמידים עם קשיי למידה ולקויות למידה.

✓ לבנות מודל חינוכי מדויק ויעיל, שיתאים לבתי ספר נוספים ברחבי הארץ.

✓ להגדיל את מספר התלמידים עם קשיי למידה המקבלים תעודת בגרות איכותית, שתסייע להם לקבל תפקיד מאתגר ומספק בצה"ל, לרכוש השכלה גבוהה ומקצוע משמעותי.

✓ להעשיר את הידע של צוותים חינוכיים והנהלות בבתי ספר ולהכשירם לטיפול בקשיים לימודיים. צוות בעל ידע וכלים בהוראה הטרוגנית מתפקד טוב יותר ומייצר סביבת לימודים משופרת בכיתות ובבית הספר בכלל. כל תלמידי בתי-הספר נהנים מכך. ההכשרה מאפשרת להבין טוב יותר תלמידים עם לקויות למידה ונותנת את הכלים ליצירת סביבה שבה תלמידים עם קשיים בלמידה יכולים ללמוד לצד חבריהם.

✓ לצמצם את העומס הכלכלי ואת המתח המתלווה אליו בקרב המשפחות על ידי סבסוד האבחונים והספקת שירותי הסיוע הנדרשים, תוך שיתוף ועדכון שוטף של ההורים.